1. Услуга одржавања рачунарске мреже и рачунарске опреме

 2. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 396 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 192 KB)

 3. Набавка канцеларијског материјала

 4. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 420 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 140 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 144 KB)

 5. Набавка услуге набавке хотелског и другог смештаја у земљи и иностранству

 6. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 368 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 192 KB)

 7. Извођење конзерваторско рестаураторских радова на зидном сликарству Храма Успења Пресвете Богородице у манастиру Грачаница

 8. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 128 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 628 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 164 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 2 (ПДФ - 320 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 632 KB)

  - Обавештење о продужењу рока за достављањем понуда (ПДФ - 132 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 3 (ПДФ - 204 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 4 (ПДФ - 224 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 204 KB)

 9. Извођење конзерваторско рестураторских радова на зидном сликарству Богородичине цркве у манастиру Студеница

 10. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 128 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 1.46 MB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 168 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 2 (ПДФ - 144 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 3 (ПДФ - 320 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 492 KB)

  - Обавештење о продужењу рока за достављањем понуда (ПДФ - 132 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 4 (ПДФ - 204 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 5 (ПДФ - 224 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 252 KB)

 11. Конзерваторско рестаураторски радови на каменој пластици на археолошком налазишту Царичин град

 12. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 128 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 812 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 192 KB)

 13. Санација привремене кровне конструкције Мољковића хана у селу Кремна

 14. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 376 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 224 KB)

 15. Набавка материјала за конзерваторско рестаураторске интервенције и физичко хемијске анализе

 16. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 380 KB)

  - Одлука о додели Уговора (PDF - 168 KB)

 17. Услуга одржавања службених возила

 18. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 980 KB)

  - Одлука о обустави поступка (ПДФ - 216 KB)

  - Обавештење о обустави поступка (ПДФ - 140 KB)

 19. Набавка рачунарске опреме

 20. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 592 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 132 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 780 KB)

 21. Набавка опреме за побољшање рачунарске мреже

 22. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 592 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 136 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 328 KB)

 23. Набавка једног путничког аутомобила

 24. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 372 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 148 KB)

  - Обавештење о продужењу рока за достављањем понуда (ПДФ - 132 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 324 KB)

 25. Набавка услуге мобилне телефоније

 26. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 532 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 320 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 496 KB)

 27. Услуга одржавања службених возила

 28. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 988 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 128 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 324 KB)

 29. Набавка нафтног деривата БМБ

 30. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 364 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 136 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 368 KB)

  - Обавештење о продужењу рока за достављањем понуда (ПДФ - 132 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 348 KB)

 31. Набавка тонера и кертриџа уз услугу сервисирања штампача и фотокопира

 32. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 388 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 140 KB)

 33. Набавка услуге набавке хотелског смештаја за потребе извођења археолошких ископавања и конзерваторско рестаураторских радова у манастиру Манасија

 34. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 372 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 152 KB)

 35. Извођење конзерваторско рестаураторских радова на спољном одбрамбеном зиду у манастиру Манасија

 36. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 452 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 1.93 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 340 KB)

 37. Набавка канцеларијског материјала за потребе извођења археолошких ископавања у манастиру Манасија

 38. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 376 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 328 KB)

 39. Услуга штампања монографије „Манастир Манасија – утврђење“ и монографије „Црква Светог Николе, Катедрала града Новог Брда“

 40. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 384 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 344 KB)

 41. Набавка услуге физичко техничког обезбеђења пословних објеката и имовине Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд“

 42. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 380 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 128 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 2 (ПДФ - 140 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 724 KB)

 43. Набавка услуге осигурања два службена возила марке Suzuki

 44. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 376 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 160 KB)

 45. Извођење конзерваторско рестаураторских радова на jугоисточном углу трпезарије манастира Манасија

 46. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 1.62 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 356 КB)

 47. Извођење конзерваторско рестаураторских радова на северној бифори западне фасаде, рестаурацији мермерних венаца и санацији електроинсталација у Богородичиној цркви у манастиру Студеница

 48. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 13.4 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 388 КB)

 49. Завршетак конзерваторско рестаураторских радова на кући Димитрија Туцовића у Гостиљу

 50. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 132 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 34.9 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 540 КB)

 51. Набавка осигурања имовине и службених возила

 52. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 388 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 388 KB)

 53. Извођење конзерваторско рестаураторских радова на обимном зиду и зидовима манастира Бањска

 54. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 432 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 356 KB)

 55. Набавка софтвера базе за Централни регистар непокретних културних добара, трећа фаза

 56. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 420 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 144 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 152 KB)

 57. Извођење конзерваторских радова на уређењу и презентацији комплекса манастира Ђурђеви Ступови

 58. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 2.35 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 364 KB)

 59. Набавка информационог система непокретних културних добара за потребе вођења Централног регистра непокретних културних добара Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа у Бања Луци

 60. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 432 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 344 KB)

 61. Услуга штампања монографије „Сликарско-конзерваторски и рестаураторски радови у цркви Светог Спаса у манастиру Жича“

 62. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 384 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 508 KB)

 63. Услугa набавке хотелског и другог смештаја у земљи и иностранству

 64. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 372 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 548 KB)

 65. Набавка осигурања запослених

 66. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 388 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 636 KB)

 67. Набавка услуге фиксне телефоније

 68. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 376 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 188 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 496 KB)

 69. Услуга штампања годишњег часописа Саопштења бр. 50

 70. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 376 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 504 КB)

 71. Набавка електричне енергије

 72. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 380 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 360 KB)


ВРХ