SECESIJA – TEMA, PROSTOR, INTERPRETACIJA

U petak, 10. decembra, u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture u saradnji sa Centrom za istoriju, teoriju i menadžment umetnosti ARTIS (https://www.artiscenter.com/), organizovana je jednodnevna radionica na temu SECESIJA – TEMA, PROSTOR, INTERPRETACIJA u okviru međunarodnog projekta ART NOUVEAU 2 - Jačanje kulturnog identiteta zemalja Dunavske regije zasnovanog na zajedničkom nasleđu secesije – u kome Republički zavod učestvuje kao projektni partner.

SECESIJA – TEMA, PROSTOR, INTERPRETACIJA

Radionica je namenjena prvenstveno turističkim vodičima i zaposlenima u turističkim organizacijama, kao i profesionalcima koji se bave kreiranjem turističkog proizvoda zasnovanog na umetnosti i kulturnom nasleđu. Svaki grad dunavske regije ima organizovane gradske ture, a cilj ove radionice je edukacija turističkih vodiča kako bi se turistima i lokalnom stanovništvu ponudile specijalizovane ture za obilazak zdanja najznačajnijih arhitekata secesijske epohe u Beogradu, Novom Sadu i Subotici.

SECESIJA – TEMA, PROSTOR, INTERPRETACIJA

Predavač i moderator radionice bila je Tamara Ognjević, istoričarka umetnosti, direktorka ARTIS centra, licencirani turistički vodič i kreator programa u kulturnom turizmu.

SECESIJA – TEMA, PROSTOR, INTERPRETACIJA SECESIJA – TEMA, PROSTOR, INTERPRETACIJA
VRH