U Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture nalazi se Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara sa teritorije Republike Srbije. Uz Centralni registar se čuva obavezna i dodatna dokumentacija o svakom nepokretnom kulturnom dobru. Dokumentacija se sastoji od tekstualne, tehničke i foto dokumentacije spomenika. Pravo na uvid u dokumentaciju imaju svi zainteresovani građani. Da biste pristupili dokumentaciji morate da preduzmete sledeće korake:

U pisanoj formi dostaviti Molbu za uvid u dokumentaciju (navesti koji objekat ili lokalitet Vas zanimaju, razlog zbog kojeg koristite dokumentaciju kao i lične podatke sa brojem telefona).

Dostaviti Molbu poštom ili lično predajom u arhivu RZZZSK (radnim danima od 9 do 15 časova).

Ako dokumentaciju koristite u naučne svrhe čiji rezultat treba da bude članak, publikacija, izložba ili neki drugi vid javnog prezentovanja, u obavezi ste da navedete dokumentaciju RZZZSK kao izvor i da nam dostavite jedan primerak publikovanog rada.

Ono što treba od nas da očekujete je da ćemo vas kontaktirati čim dobijemo vašu Molbu i da ćemo se tom prilikom dogovoriti kada ćete doći do nas.

Za sve nedoumice nas možete kontaktirati na +381 (011) 24-54-786.

Arhiva - rad sa strankama radnim danima od 09 do 13 časova.

VRH