U centralnom registru trenutno je upisano 2635 nepokretnа kulturnа dobara, od toga 2266 spomenika kulture, 94 prostorno kulturno-istorijskih celina, 196 arheološkа nalazišta i 79 znamenitih mesta.

Kategorisanih nepokretnih kulturnih dobara ima 782 od čega 200 od izuzetnog značaja a 582 od velikog značaja.

Među nepokretnim kulturnim dobrima od izuzetnog značaja nalazi se 155 spomenika kulture, 11 prostorno kulturno-istorijskih celina, 18 arheoloških nalazišta i 16 znamenitih mesta, a među nepokretnim kulturnim dobrima od velikog značaja 512 spomenika kulture, 28 prostorno kulturno-istorijskih celina, 25 arheoloških nalazišta i 17 znamenitih mesta.

Podatke o samim nepokretnim kulturnim dobrima možete naći u Informacionom sistemu nepokretnih kulturnih dobara.

Informacioni sistem nepokretnih kulturnih dobara (IS NKD)

Ili pregled nepokretnih kulturnih dobara možete pogledati u sledećim tabelama:

VRH