Časopisi:

Saopštenja I 1956 Detaljnije
Saopštenja II 1957 Detaljnije
Saopštenja III 1957 Detaljnije
Saopštenja IV 1961 Detaljnije
Saopštenja V 1962 Detaljnije
Saopštenja VI 1964 Detaljnije
Saopštenja VII 1966 Detaljnije
Saopštenja VIII 1969 Detaljnije
Saopštenja IX 1970 Detaljnije
Saopštenja X 1974 Detaljnije
Saopštenja XI 1978 Detaljnije
Saopštenja XII 1979 Detaljnije
Saopštenja XIII 1981 Detaljnije
Saopštenja XIV 1982 Detaljnije
Saopštenja XV 1983 Detaljnije
Saopštenja XVI 1984 Detaljnije
Saopštenja XVII 1985 Detaljnije
Saopštenja XVIII 1986 Detaljnije
Saopštenja XIX 1987 Detaljnije
Saopštenja XX-XXI 1988-1989 Detaljnije
Saopštenja XXII-XXIII 1990-1991 Detaljnije
Saopštenja XXIV 1992 Detaljnije
Saopštenja XXV 1993 Detaljnije
Saopštenja XXVI 1994 Detaljnije
Saopštenja XXVII-XXVIII 1995-1996 Sadržaj
Saopštenja XXIX 1997 Detaljnije
Saopštenja XXX–XXXI 1998-1999 Sadržaj
Saopštenja XXXII–XXXIII 2000-2001 Sadržaj
Saopštenja XXXIV 2002 Sadržaj
Saopštenja XXXV-XXXVI 2003-2004 Sadržaj
Saopštenja XXXVII-XXXVIII 2005-2006 Sadržaj
Saopštenja XXXIX 2007 Sadržaj
Saopštenja XL 2008 Sadržaj
Saopštenja XLI 2009 Sadržaj
Saopštenja XLII 2010 Sadržaj
Saopštenja XLIII 2011 Sadržaj
Saopštenja XLIV 2012 Sadržaj
Saopštenja XLV 2013 Sadržaj
Saopštenja XLVI 2014 Sadržaj
Saopštenja XLVII 2015 Sadržaj
Saopštenja XLVIII 2016 Sadržaj
Saopštenja XLIX 2017 Sadržaj
Saopštenja L 2018 Sadržaj
Saopštenja LI 2019 Sadržaj
Saopštenja LII 2020 Sadržaj
Saopštenja LIII 2021 Detaljnije
Saopštenja LIV 2022 Детаљније
Kolubara 1 1992 PDF (11,1 MB)
Kolubara 2 1995 PDF (30,8 MB)
Kolubara 3 1998 PDF (17,5 MB)
Kolubara 4 2005 PDF (168 MB)
Kolubara 5 2011 PDF (178 MB)
Kolubara 6 2013 PDF (15 MB)
Zbornik zaštite spomenika kulture XXII–XXIII 1972-1973 Sadržaj
Zbornik zaštite spomenika kulture XXIV 1974 Sadržaj

Posebna izdanja:

1965.

M. Tufegdžić, Konzervacija tekstila

1966.

V. Radosavljević, Konzervacija knjiško - arhivskog matrijala

1967.

Grupa autora, Čuvanje, održavanje i preventivna zaštita pokretnih spomenika kulture u vlasništvu crkve

M. Janjić, N. Bilbija, Kratak kurs iz nauke o stenama

V. Brguljan, Sistem zaštite spomenika kulture u S. R. Srbiji

1968.

Grupa autora, Čuvanje i održavanje zidnih slika

Grupa autora, Način vođenja evidencije stanja spomenika kulture

1976.

Grupa autora, Međurepubličko savetovanje posvećeno sprečavanju krađa, šverca i nelegalne trgovine kulturnim dobrima

1978.

D. Bogdanović, V. Đurić, D. Medaković, Hilandar

D. Bogdanović, V. Djurić, D. Medaković, Hilandar

D. Bogdanović, V. Djurić, D. Medaković, Chilandar

D. Bogdanović, V. Djurić, D. Medaković, Hilandar

P. Opačić, Zejtinlik – srpsko vojničko groblje u Solunu

1979.

P. Opačić, Le Front de Salonique – Zeitinlik

1981.

M. Šakota, Riznica manastira Banje kod Priboja (Sadržaj)

1982.

B. Živković, Kalenić – crteži fresaka

I. Zdravković, Konzervatoski principi i metodi

Grupe autora, Sećanja konzervatora (Sadržaj)

M. Čanak-Medić, Crkva Sv. Ahilija u Arilju (Sadržaj)

O. Kandić, Manastir Gradac

1983.

B. Živković, Manasija – crteži fresaka

B. Vujović, Brankovina (Sadržaj)

S. Đurić, Manastir Ljubostinja

D. Milošević, J. Nešković, Đurđevi stupovi u Starom Rasu

S. Tomić, Spomenici kulture, njihova svojstva i vrednosti

1983.

B. Živković, Sopoćani – crteži fresaka

N. Pešić-Maksimović, Spomeničke vrednosti seoskih centara u Srbiji

M. Šakota, Dečanska riznica

G.Subotić, Manastir Žiča

G. Subotić, Le Monastere de Žiča

V. Radosavljević, Tehnika starog pisma i minijature

Grupa autora, Zaštita spomenika narodnog graditeljstva

1985.

B. Živković, Žiča – crteži fresaka

V. Đurić, Ikona Svetog kralja Stefana Dečanskog

R. Findrik, Narodna arhitektura – putevi čuvanja i zaštite

S. Đurić, Ljubostinja – crkva Uspenja Bogorodičinog

O. Kandić, D. Milošević, Manastir Sopoćani

O. Kandić, D. Milošević, Le monastere de Sopoćani

V. Brguljan, Međunarodni sistem zaštite kulturnih i prirodnih dobara

1986.

B. Živković, Poganovo – crteži fresaka

M. Čanak-Medić, Đ. Bošković, Arhitektura Nemanjinog doba, knj. I: crkve u Toplici i dolinama Ibra i Morave (Sadržaj)

M. Sokolović, Zejtinlik – srpsko vojničko groblje u Solunu

B. Vujović, Umetnost obnovljene Srbije 1791-1848

O. Kandić, D. Milošević, Sopoćani Monastery

M. Šakota, Manastir Studenica

D. Milošević, J. Nešković, Les "Tours de St. Georges" dans le vieux Ras

M. Šakota, Studenica Monastery

M. Šakota, Le monastere de Studenica

M. Petrović, Studenički tipik i samostalnost srpske crkve

1987.

B. Živković, Donja Kamenica – crteži fresaka

G. Babić, Kraljeva crkva u Studenici

M. Popović, Stari grad Ras

G Subotić, Manastir Žiča

M. Šakota, Manastir Studenica

M. Šakota, Studenica Monastery

O. Kandić, The Monastery of Gradac

S. Đurić, Manastir Ljubostinja

D. Milošević, J. Nešković, Đurđevi stupovi u Starom Rasu

J. Nešković, R. Nikolić, Petrova crkva kod Novog Pazara

S. Mojsilović-Popović, B. Vujović, Manastir Tronoša

J. Nešković, R. Nikolić, L’église Saint-Pierre pres de Novi Pazar

R. Findrik, Zlatiborska brvnara i Muzej narodnog graditeljstva "Staro selo" u Sirogojnu

Grupa autora, Narodno graditeljstvo na Balkanu (Sadržaj)

1988.

N. Katanić, Dekorativna kamena plastika spomenika moravske škole

M. Šakota, Studenička riznica

G. Subotić, Žiča Monastery

1989.

B. Živković, Gračanica – crteži fresaka.

M. Čanak-Medić, Arhitektura Nemanjinog doba, knj. II: crkve u Polimlju i na Primorju (Sadržaj)

A. Jurišić, Gradac – rezultati arheoloških radova

D. Milošević, Manastir Gračanica

D. Milošević, Gračanica Monastery

V. Ristić, Lazarica i Kruševački grad

V. Ristić, L’église Lazarica Et la place forte de Kruševac

M. Ljubinković, Manastir Ravanica

M. Ljubinković, Le monastére de Ravanica

M. Šuput, Manastir Banjska

M. Mihailović, M. Kovačević, Nova Pavlica

O. Kandić, Manastir Gradac

S. Petković, Hilandar (Sadržaj)

S. Petković, Chilandar

Z. Petrović, Spomenički kompleks bitke na Kosovu polju

1990.

B. Živković, Ravanica – crteži fresaka

I. Zdravković, Dokumenti narodnog stvaralaštva u prošlosti

D. Davidov, Spomenici Budimske eparhije

M. Šakota, Manastir Studenica

Lj. Zotović, Č. Jordović, Viminacium – nekropola "Više grobalja"

1991.

B. Živković, Bogorodica Ljeviška – crteži fresaka

Z. Jovanović, Aleksandar Deroko (Sadržaj)

A. Jurišić, Nova Pavlica – rezultati arheoloških radova

O. Kandić, Le monastére de Gradac

M. Popović, Beogradska tvrđava

M. Popović, The Fortress of Belgrade

M. Šuput, Spomenici srpskog crkvenog graditeljstva XVI-XVII vek

V. Đurić, Sopoćani

1992.

B. Živković, Mileševa – crteži fresaka

Grupa autora, Obnova manastira Sveti Arhanđeli kod Prizrena

E. Mušović, S. Vujović, Džamije u Novom Pazaru

M. Sokolović, Orašac – znamenita mesta i graditeljsko nasleđe (Sadržaj)

Grupa autora, Ratna stradanja pravoslavnih hramova u srpskim oblastima u Hrvatskoj 1991

Grupa autora, War damage sustained by Orthodox Churches in Serbian Areas of Croatia in 1991

D. Davidov, Fruškogorski manastiri

S. Mirčov, Bibliografija Milorada Panića-Surepa

Grupa autora, Prostorno i urbanističko planiranje i graditeljsko nasleđe

Đ. Bošković, M. Kovačević, Hilandar – saborna crkva

S. Raičević, Spomenici u staroj župi Onogošt

D. Popović, Srpski vladarski grob u srednjem veku

1993.

B. Živković, Mileševa – crteži fresaka

B. Todić, Staro Nagoričino (Sadržaj)

1994.

Grupa autora, Ikonostas crkve manastira Blagoveštenja pod Kablarom

B. Krstanović, Kuća brvnara Danilovića u selu Loćane

Grupa autora, Molitva u gori – crkve brvnare u Srbiji (Sadržaj)

S. Popović, Krst u krugu, arhitektura manastira u srednjevekovnoj Srbiji

J. Krunić, Kuća i varoši u oblasti Stare Raške

1995.

M. Čanak-Medić, O. Kandić, Arhitektura prve polovine XIII veka, knj. I: crkve u Raškoj (Sadržaj)

M. Čanak-Medić, Arhitektura prve polovine XIII veka, knj. II: crkve u Raškoj

N. Dudić, Stara groblja i nadgrobni belezi u Srbiji

O. Kandić, D. Minić, E. Pejović, Manastir Mileševa - istraživanje i obnova

O. Kandić, S. Popović, R. Zarić, Manastir Mileševa

M. Čanak-Medić, Arhitektura prve polovine XIII veka II tom (Sadržaj)

1996.

M. Đurđević, Petar i Branko Krstić

M. Vukotić, Momčilo Belobrk (Sadržaj)

M. Čanak-Medić, Sveti Ahilije u Arilju

A. Kadijević, Momir Korunović

M. Ljubinković, Manastir Ravanica

J. Krunić, Baština gradova srednjeg Balkana

1997.

S. Nenadović, Osam vekova Hilandara

Lj. Dragićević, Savremeni materijali u zaštiti spomenika kulture

M. Jevtić, Istočnici Radomira Stanića

S. Radojčić, Portreti srpskih vladara u srednjem veku, (priredio S. Petković) (Sadržaj)

A. Kadijević, Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi (sredina XIX - sredina XX veka)

M. Cunjak , B.Cvetković, Crkva Uspenja Presvete Bogorodice u Smederevu

G. Gordić, V. Pavlović-Lončarski, T. Damljanović, Arhitektonske spone Beograd-Prag, izložba

1998.

S. Rakić, Ikone Bosne i Hercegovine (XVI-XIX vijek)

Grupa autora, Čuvari baštine – 50 godina rada Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture

Grupa autora, Spomeničko nasleđe

Zbornik radova Manastir Crna Reka i Sveti Petar Koriški

S. Toševa, Branislav Kojić

1999.

Lj. Ševo, Manastir Lomnica (Sadržaj)

M. Čanak-Medić, B. Todić, Manastir Žiča

S. Petković, Hilandar (Sadržaj)

S. Petković, Chilandar (Sadržaj)

M. Belović, Ravanica – istorija i slikarstvo

M. Medić, Stari slikarski priručnici I

Grupa autora, Spomenička baština Kosova i Metohije (Sadržaj)

Grupa autora, Cultural heritage of Kosovo and Metohija (Sadržaj)

2000.

S. Popović, S. Ćurčić, Naupara – korpus sakralne arhitekture Srbije u kasnom srednjem veku 1335-1459 (Sadržaj)

M. Simić, Hram Sv. Save u okolini Strazbura

M. Lesek, Umetnička baština u Sremu (Sadržaj)

2001.

Starine Gornje Dobrinje, rodnog mesta Kneza Miloša

2002.

G. Cvetković-Tomašević, Ranovizantijski podni mozaici u episkopskom dvoru u Herakleji Linkestis

G. Cvetković-Tomašević, Corpus des mosaiques Paleobyzantines de pavement (Sadržaj)

Grupa autora, Spomenička baština Kosova i Metohije

Grupa autora, Cultural heritage of Kosovo and Metohija

S. Pejić, Manastir Pustinja (Sadržaj)

M. Čanak-Medić, Sveti Ahilije u Arilju – istorija, umetnost (Sadržaj)

Zbornik radova Sveti Ahilije u Arilju – istorija, umetnost (Sadržaj)

A. Davidov Temerinski, Byzance encore vivante (Sadržaj)

J. Sekulić, Minhenska škola i srpsko slikarstvo (Sadržaj)

M. Medić, Stari slikarski priručnici II

2003.

M. Šuput, Manastir Banjska

M. Šuput, Banjska Monastery

V. Korać, Spomenici monumentalne srpske arhitekture XVI veka u Povardarju

Grupa autora, Zaštita spomen obeležja iz ratnih perioda

Grupa autora, Atlas narodnog graditeljstva Srbije, Narodno graditeljstvo opštine Knjaževac – Stara Palanina

Grupa autora, Orašac: Znamenito mesto (brošura)

M. Jevtić, Podsticaji Milke Čanak-Medić

2004.

V. Subotić, V. Petrović, Ćele kula i Čegar (Sadržaj)

Z. M. Jovanović, Zebrnjak (Sadržaj)

Grupa autora, Novo Brdo (Sadržaj)

V. Korać, M. Kovačević, Manastir Hilandar - konaci i utvrđenje (Sadržaj)

T. Damljanović, Češko – srpske arhitektonske veze 1918-1941 (Sadržaj)

P. Opačić, Solunski front - Zejtinlik (Sadržaj)

M. Jevtić, Pročitavanja prošlosti – razgovori sa Đurđem Boškovićem

Ivana Prodanović-Ranković, B. Popović, V. Nikolić, Crkva pokrova Presvete Bogorodice u Bariču (CD)

2005.

O. Kandić, Manastir Gradac (Sadržaj)

R. Petrović, Crkolez – crteži fresaka

M. Medić, Stari slikarski priručnici II (Sadržaj)

M. Medić, Stari slikarski priručnici III (Sadržaj)

Grupa autora, Arheološka istraživanja E- 75, I (Sadržaj)

2006.

M. Brmbolić, B. Krstanović, M. Miljković, Manastir Hilandar, zanati

B. Krstić, Zakonodavstvo arhitektonske baštine (Sadržaj)

V. Brguljan, Spomeničko pravo (Sadržaj)

B. Popović, Ivana Prodanović-Ranković, V. Nikolić, Karađorđev grad u Topoli (CD)

Grupa autora, Izložba memorandum (CD)

2007.

Grupa autora, Spomeničko nasleđe Srbije

I. Stevović, B. Cvetković, Manastir Kalenić

I. Stevović, B. Cvetković, Monastery Kalenić

G. Simić, D. Todorović, M. Brmbolić, R. Zarić, Manastir Resava

G. Simić, D. Todorović, M. Brmbolić, R. Zarić, Monastery Resava (2007)

M. Jovin, Pećka Patrijaršija, Istraživanja i rezultati 2006

M. Jevtić, Prepoznavanje vremena - razgovori sa Vojislavom Koraćem

M. Brmbolić, M. Miljković, Manastir Hilandar - brave i oružja

M. Čanak- Medić, Arhitektura druge polovine XIII  veka, I (Sadržaj)

Radomir Stanić, Odabrani radovi (Sadržaj)

Zoran Rakić, Crkva Svetog Jovana Preteče u Crkolezu

Zoran Rakić, The Church of St. John the Baptist at Crkolez

Milka Čanak-Medić, Branislav Todić, Manastir Žiča

Milka Čanak-Medić, Branislav Todić, The Monastery of Žiča

Dragana Milisavljević, Jošanica – crteži fresaka

Božidar Krstanović, Estela Radonjić Živkov, Atlas narodnog graditeljstva Srbije, Opština Požega, Sveska 1 (Sadržaj)

Ružica Vasić, Slike Đorđa Krstića sa spomenika Kralju Milanu Obrenoviću u crkvi Sv. Petke u Ćurlinama, prikaz konzervatorsko restauratorskih radova

2008.

Milka Čanak-Medić, Manastir Dečani - Saborna crkva - arhitektura (Sadržaj)

Maja Đorđević, Arheološka nalazišta rimskog perioda u Vojvodini / Archaeological Sites from the Roman Period in Vojvodina (Sadržaj)

Branislav Cvetković, Ivan Stevović, Jelena Erdeljan, Manastir Jošanica

Branislav Cvetković, Ivan Stevović, Jelena Erdeljan, The Monastery Jošanica

Olivera Kandić, Manastir Gradac

Miloš Jevtić, Amanet srpskog sela, razgovori sa Nadeždom Pešić-Maksimović

Radovan Bunardžić, Marina Bunardžić, Sava Deriković i Predrag Gavović, Topografija Polimlja, arheologija – sveska 1 (Sadržaj)

Tatjana Starodubcev, Manastir Sisojevac

Tatjana Starodubcev, Monastery Sisojevac

Dragana Milisavljević, Sisojevac - crteži fresaka

Sreten Petković, Hilandar (Sadržaj)

Ljubinko M. Dragičević, Mihailo M. Ršumović,Konzervacija i restauracija kamena (Sadržaj)

2009.

Marin Brmbolić, Vršački zamak (Sadržaj)

Svetlana Pejić, Manastir Sveti Nikola Dabarski (Sadržaj)

2010.

Gordana Simić, Donžon kule u fortifikaciji srednjovekovnih gradova (Sadržaj)

Svetska baština Srbija, „Patrimonie mondial de Serbie“

Svetska baština Srbija, „World Heritage Serbia“

Svetska baština Srbija - na kineskom

Svetska baština Srbija, „Vsemirnoe Nasledie Serbiя“

Svetska baština Srbija, „Welterbe Serbien“

2011.

Marin Brmbolić, Mala Sveta Gora u klisuri reke Crnice

Marin Brmbolić, The Little Holy Mountain in the Gorge of the Crnica River

Ružica Vasić, Konzervacija i restauracija slike „Cveće“ autora Save Šumanovića

Maja Đorđević, Mramorje, projekat konzervacije srednjovekovnih kamenih nadgrobnih obeležja-stećaka na arheološkom nalazištu Mramorje u Perućcu, opština Bajina Bašta

2012.

Simić Gordana, Srednjovekovni grad Golubac

Simić Gordana, The mediaeval fortress of Golubac

Zebrnjak 1912-2012 (vodič kroz stalnu izložbenu postavku unutar spomen-kosturnice na Zebrnjaku)

Maja Đorđević, Mramorje, srednjovekovna kamena nadgrobna obeležja - stećci na arheološkom nalazištu Mramorje u Rastištu, na potesima Gajevi i Uroševine, Opština Bajina Bašta

Božidar Krstanović, Estela Radonjić Živkov, Narodno graditeljstvo opštine Gornji Milanovac

2013.

Marko Popović, Smederevski grad

Marko Popović, Smederevo fortress

Božidar Krstanović, Estela Radonjić Živkov, Atlas narodnog graditeljstva Srbije - Sveska III, Narodno graditeljstvo opštine Čajetina i Užice

2014.

Aleksandra Davidov Temerinski, Crkva Vavedenja Bogorodice u Lipljanu

Aleksandra Davidov Temerinski, The Church of the Presentation of the Virgin in the Temple at Lipljan

Aleksandra Davidov Temerinski, Crkva Vavedenja Bogorodice u Lipljanu - katalog

Grupa autora, Biznis plan za rehabilitaciju nepokretnih kulturnih dobara (PDF (9,85 MB))

Mirjana Blagojević, Radivoje Arsić, Višemilenijumsko nasleđe Kolubare

Mirjana Blagojević, Radivoje Arsić, The Multi-Millennian Heritage of the Kolubara River

2015.

Milka Čanak-Medić, Danica Popović, Dragan Vojvodić, Manastir Žiča

Pejić Svetlana, Crkva Svetog Nikola u Nikoljcu

Aleksa Jelikić, Dragan Stanojević Kreč kao istoprijski materijal

Nadežda Pešić Maksimović, Moravska kuća Srbije

2016.

Marin Brmbolić, Krstovi iz riznice manastira Hilandara

Marko Popović, Manastir Studenica : arheološka otkrića

Božidar Krstanović, Estela Radonjić Živkov, Narodno graditeljstvo opštine Kragujevac

Vladimir Džamić, Manastir Svete Trojice pod Ovčarom

2017.

Marina Bunardžić, Pribojsko Mramorje

Grupa autora, Svetska baština Srbija

Aleksandra Davidov Temerinski, Bogorodica Ljeviška u Prizrenu

Aleksandra Davidov Temerinski, Church of the Holy Virgin Ljeviška in Prizren

Aleksandra Davidov Temerinski, Kisha e Levishenes ne Prizren

2018.

Zbornik radova, Arheološka istraživanja na autoputu E80

Nemanja Smičiklas, Marijana Protić, Vesna Crnoglavac, Mediana. Mozaik sa Hristovim monogramom

Nemanja Smičiklas, Marijana Protić, Vesna Crnoglavac, Mediana. Mozaik iz Stadibadijuma A

Gordana Simić, Svetlana Vukadinović, Utvrđenje manastira Resave: od zamisli do ostvarenja

Milodarka Kocev, Konzervatorsko-restauratorski radovi na ikonostasu crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Topčideru

Marko Popović, Igor Bjelić, Crkva Svetog Nikole - Katedrala grada Novog Brda

Radiša Žikić, Konzervatorsko-restauratorski radovi na freskama u Spasovoj crkvi manastira Žiče

2019.

Svetlana Pejić, Katedralna sedišta Srpske crkve 1219. godine

Ružica Vasić, Konzervatorsko-restauratorski radovi u crkvi Svetih Blagovesti u Idvoru

2020.

Marko Popović, Gordana Simić/Marko Popović, Gordana Simić, Utvrđenja srednjovekovnog grada Novog Brda/Fortifications of The medieval town of Novo Brdo (Sadržaj)

2021.

Maja Đorđević, Gordana Karović, Singidunum u temeljima Narodna biblioteke na Kosančićevom vencu

2022.

Kuća porodice Minh, vek kasnije | Katalog (144 MB)

HELENA, SERBIAE REGINA | Katalog (31.9 MB)

Saopstenja LIV / 2022.

VRH