Тендери (2018)

1) Услуга одржавања рачунарске мреже и рачунарске опреме

- Позив за подношење понуда (PDF - 84 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 396 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 192 KB)

2) Набавка канцеларијског материјала

- Позив за подношење понуда (PDF - 84 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 420 KB)

- Одговор на питања понуђача бр. 1 (PDF - 140 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 144 KB)

3) Набавка услуге набавке хотелског и другог смештаја у земљи и иностранству

- Позив за подношење понуда (PDF - 88 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 368 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 192 KB)

4) Извођење конзерваторско рестаураторских радова на зидном сликарству Храма Успења Пресвете Богородице у манастиру Грачаница

- Позив за подношење понуда (PDF - 128 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 628 KB)

- Одговор на питања понуђача бр. 1 (PDF - 164 KB)

- Одговор на питања понуђача бр. 2 (PDF - 320 KB)

- Измена конкурсне документације (PDF - 632 KB)

- Обавештење о продужењу рока за достављањем понуда (PDF - 132 KB)

- Одговор на питања понуђача бр. 3 (PDF - 204 KB)

- Одговор на питања понуђача бр. 4 (PDF - 224 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 204 KB)

5) Извођење конзерваторско рестураторских радова на зидном сликарству Богородичине цркве у манастиру Студеница

- Позив за подношење понуда (PDF - 128 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 1.46 MB)

- Одговор на питања понуђача бр. 1 (PDF - 168 KB)

- Одговор на питања понуђача бр. 2 (PDF - 144 KB)

- Одговор на питања понуђача бр. 3 (PDF - 320 KB)

- Измена конкурсне документације (PDF - 492 KB)

- Обавештење о продужењу рока за достављањем понуда (PDF - 132 KB)

- Одговор на питања понуђача бр. 4 (PDF - 204 KB)

- Одговор на питања понуђача бр. 5 (PDF - 224 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 252 KB)

6) Конзерваторско рестаураторски радови на каменој пластици на археолошком налазишту Царичин град

- Позив за подношење понуда (PDF - 128 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 812 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 192 KB)

7) Санација привремене кровне конструкције Мољковића хана у селу Кремна

- Позив за подношење понуда (PDF - 84 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 376 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 224 KB)

8) Набавка материјала за конзерваторско рестаураторске интервенције и физичко хемијске анализе

- Позив за подношење понуда (PDF - 84 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 380 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 168 KB)

9) Услуга одржавања службених возила

- Позив за подношење понуда (PDF - 88 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 980 KB)

- Одлука о обустави поступка (PDF - 216 KB)

- Обавештење о обустави поступка (PDF - 140 KB)

10) Набавка рачунарске опреме

- Позив за подношење понуда (PDF - 84 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 592 KB)

- Одговор на питања понуђача бр. 1 (PDF - 132 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 780 KB)

11) Набавка опреме за побољшање рачунарске мреже

- Позив за подношење понуда (PDF - 84 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 592 KB)

- Одговор на питања понуђача бр. 1 (PDF - 136 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 328 KB)

12) Набавка једног путничког аутомобила

- Позив за подношење понуда (PDF - 84 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 372 KB)

- Измена конкурсне документације (PDF - 148 KB)

- Обавештење о продужењу рока за достављањем понуда (PDF - 132 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 324 KB)

13) Набавка услуге мобилне телефоније

- Позив за подношење понуда (PDF - 88 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 532 KB)

- Одговор на питања понуђача бр. 1 (PDF - 320 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 496 KB)

14) Услуга одржавања службених возила

- Позив за подношење понуда (PDF - 88 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 988 KB)

- Одговор на питања понуђача бр. 1 (PDF - 128 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 324 KB)

15) Набавка нафтног деривата БМБ

- Позив за подношење понуда (PDF - 84 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 364 KB)

- Одговор на питања понуђача бр. 1 (PDF - 136 KB)

- Измена конкурсне документације (PDF - 368 KB)

- Обавештење о продужењу рока за достављањем понуда (PDF - 132 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 348 KB)

16) Набавка тонера и кертриџа уз услугу сервисирања штампача и фотокопира

- Позив за подношење понуда (PDF - 88 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 388 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 140 KB)

17) Набавка услуге набавке хотелског смештаја за потребе извођења археолошких ископавања и конзерваторско рестаураторских радова у манастиру Манасија

- Позив за подношење понуда (PDF - 88 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 372 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 152 KB)

18) Извођење конзерваторско рестаураторских радова на спољном одбрамбеном зиду у манастиру Манасија

- Позив за подношење понуда (PDF - 88 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 452 KB)

- Измена конкурсне документације (PDF - 1.93 MB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 340 KB)

19) Набавка канцеларијског материјала за потребе извођења археолошких ископавања у манастиру Манасија

- Позив за подношење понуда (PDF - 84 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 376 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 328 KB)

20) Услуга штампања монографије „Манастир Манасија – утврђење“ и монографије „Црква Светог Николе, Катедрала града Новог Брда“

- Позив за подношење понуда (PDF - 88 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 384 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 344 KB)

21) Набавка услуге физичко техничког обезбеђења пословних објеката и имовине Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд“

- Позив за подношење понуда (PDF - 84 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 380 KB)

- Одговор на питања понуђача бр. 1 (PDF - 128 KB)

- Одговор на питања понуђача бр. 2 (PDF - 140 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 724 KB)

22) Набавка услуге осигурања два службена возила марке Suzuki

- Позив за подношење понуда (PDF - 88 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 376 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 160 KB)

23) Извођење конзерваторско рестаураторских радова на jугоисточном углу трпезарије манастира Манасија

- Позив за подношење понуда (PDF - 88 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 1.62 MB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 356 КB)

24) Извођење конзерваторско рестаураторских радова на северној бифори западне фасаде, рестаурацији мермерних венаца и санацији електроинсталација у Богородичиној цркви у манастиру Студеница

- Позив за подношење понуда (PDF - 88 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 13.4 MB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 380 КB)

25) Завршетак конзерваторско рестаураторских радова на кући Димитрија Туцовића у Гостиљу

- Позив за подношење понуда (PDF - 132 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 34.9 MB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 540 KB)

26) Набавка осигурања имовине и службених возила

- Позив за подношење понуда (PDF - 84 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 388 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 388 КB)

27) Извођење конзерваторско рестаураторских радова на обимном зиду и зидовима манастира Бањска

- Позив за подношење понуда (PDF - 88 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 432 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 356 KB)

28) Набавка софтвера базе за Централни регистар непокретних културних добара, трећа фаза

- Позив за подношење понуда (PDF - 84 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 420 KB)

- Одговор на питања понуђача бр. 1 (PDF - 144 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 152 KB)

29) Извођење конзерваторских радова на уређењу и презентацији комплекса манастира Ђурђеви Ступови

- Позив за подношење понуда (PDF - 88 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 2.35 MB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 364 KB)

30) Набавка информационог система непокретних културних добара за потребе вођења Централног регистра непокретних културних добара Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа у Бања Луци

- Позив за подношење понуда (PDF - 88 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 432 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 344 KB)

31) Услуга штампања монографије „Сликарско-конзерваторски и рестаураторски радови у цркви Светог Спаса у манастиру Жича“

- Позив за подношење понуда (PDF - 88 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 384 KB)

- Одлука о додели Уговора (PDF - 508 КB)

32) Услугa набавке хотелског и другог смештаја у земљи и иностранству

- Позив за подношење понуда (PDF - 88 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 372 KB)

33) Набавка осигурања запослених

- Позив за подношење понуда (PDF - 84 KB)

- Конкурсна документација (PDF - 388 KB)

-------------------------------------

Архива тендера из 2017. године.

Архива тендера из 2016. године.

Архива тендера из 2015. године.

Архива тендера из 2014. године.

Архива тендера из 2013. године.


Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.