Кладенчиште, базилика
Кладенчиште, базилика

Коридори Србије д.о.о. из Београда уговорили су са Републичким заводом за заштиту споменика културе – Београд да обави заштитна археолошка ископавања и истраживања на евидентираним локалитетима на траси аутопута Е–80. Заштина археолошка ископавања и истраживања обављана су сукцесивно и на основу посебних уговора у 2010., 2011.,2012. и 2013. години. У периоду 2010–2013. заштитна археолошка ископавања и истраживања су обављена на следећим локалитетима (списак локалитета наведен је по положају, од Ниша према Димитровграду, а не према периоду кад су обављени радови):

ДЕОНИЦА АУТОПУТА Е-80 ЛОКАЛИТЕТИ
Просек – Банцарево Баре 1, Јелашница
Просек – Банцарево Баре 2, Јелашница
Просек – Банцарево Баре 3, Јелашница
Просек – Банцарево Чесма Моралија, Банцарево
Банцарево – Црвена Река Топлик, Глоговац
Банцарево – Црвена Река Латинска Црква, Глоговац
Банцарево – Црвена Река Селиште, Глоговац
Банцарево – Црвена Река Поље, Глоговац
Банцарево – Црвена Река Кладенчиште, село Шпај
Црвена Река – Чифлик Ливаде, Моклиште
Црвена Река – Чифлик Слатина, Моклиште
Црвена Река – Чифлик Гладно Поље, Бела Паланка
Црвена Река – Чифлик Римски Мост, Бела Паланка
Црвена Река – Чифлик Латинска гробишта, Дол
Црвена Река – Чифлик Св. Цар Константин и царица Јелена, Дол
Чифлик - Станичење Селиште, Сињац
Чифлик - Станичење Црквиште, Сињац
Чифлик - Станичење Код Чесме, Црноклиште
Чифлик - Станичење Мађилка, Станичење
Станичење - Пирот Сарлах (југ), Пирот
Станичење - Пирот Турско гробље (Три крста) Сарлах север, Пирот
Пирот - Димитровград Обреновац Село
Пирот - Димитровград Обреновац Срећково, Обреновац
Пирот - Димитровград Гојиндолско Кале (Мало Кале), Обреновац
Пирот - Димитровград Рупа, Велики Јовановац
Пирот - Димитровград Зид поред пута, Велики Јовановац
Пирот - Димитровград Лазиње, Војнеговац
Пирот - Димитровград Бело поље, Суково
Пирот - Димитровград Поред железничке пруге, Чиниглавци
Пирот - Димитровград Селиште (Кндина бара – Via militaris), Димитровград
Пирот - Димитровград Црквиште са крстом, Градиње
Пирот - Димитровград Воћњак, Градиње
Пирот - Димитровград Стара петља, Димитровград

Део покретних археолошких налаза који су откривени приликом археолошких ископавања на наведеним локалитетима предат је територијално надлежном музеју. Покретни налази који још нису предати налазе код руководилаца радова због припреме текстова за објављивање у стручној публикацији. На траси аутопута Е–80 територијално надлежни музеји су Народни музеј у Нишу (за један локалитет на траси аутопута Е–80) и Музеј Понишавља у Пироту (за све остале локалитете на траси аутопута Е–80), према одговарајућем решењу које издаје Министарство културе и информисања Републике Србије за одобрење свих археолошких ископавања и истраживања. Територијално надлежни музеји накнадно ће направити програм и план чувања, презентовања и излагања покретних археолошких налаза након потпуног завршетка археолошких ископавања на траси аутопута Е–80 и финалне предаје свих покретних налаза. Финална документација о изведеним заштитним археолошким ископавањима на траси аутопута Е–80 налази се у Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд, Заводу за заштиту споменика културе Ниш и територијално надлежним музејима. Део документације који се односи на покретне археолошке налазе налазиће се и у Народном музеју Београд.

Након комплетно завршених археолошких ископавања на свим археолошким локалитетима који су били предмет уговора са Коридорима Србије д.о.о. из Београда, Републички завод за заштиту споменика културе припремиће и објавити стручну публикацију о резултатима изведених заштитних археолошких ископавања и истраживања.

Via Militaris, Димитровград
Via Militaris, Димитровград
ВРХ