ART NOUVEAU 2 / SECESIJA 2 - Jačanje kulturnog identiteta zemalja Dunavske regije zasnovanog na zajedničkom nasleđu Secesije

Projekat ART NOUVEAU 2 - Jačanje kulturnog identiteta zemalja Dunavske regije zasnovanog na zajedničkom nasleđu secesije deo je Dunavskog transnacionalnog programa Evropske unije koji je započeo u julu 2020. godine. To je nastavak projekta ART NOUVEAU - Održiva zaštita i promocija secesijskog nasleđa u zemljama Dunavske regije, koji je trajao od 2017. do 2019. godine.

Vodeći partner projekta je Gradski muzej Oradea, (Rumunija), a ostali partneri su Gradski muzej Oradea, (Rumunija), Nacionalni institut za nasleđe, Bukurešt, (Rumunija), Muzej primenjene umetnosti, Budimpešta, (Mađarska, Muzej umetnosti i zanata, Zagreb (Hrvatska), Austrijski muzej primenjene umetnosti, Beč (Austrija), Slovački tehnološki univerzitet, Bratislava (Slovačka), Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd (Srbija) i Univerzitet Janoš Kodolani, Budimpešta (Mađarska).

Cilj projekta je jačanje kulturnog identiteta i nasleđa secesije u zemljama Dunavske regije, a sprovodiće se kroz obrazovne programe, izložbe, seriju online predavanja, vodiče za turiste, kataloge, kratkometražne filmove i dr.

Nasleđe secesije je deo istorije i svakodnevnog života gradova podunavskog regiona a nadamo se i sastavni deo njihove budućnosti.

Projekat Secesija 2 pokreće pitanja odgovornog i održivog korišćenje secesijskog nasleđa kao sredstva za jačanje regionalnog kulturnog identiteta, kao i za podsticanje ekonomskog rasta u zemljama Dunavske regije.

Partnerstvo u ovom projektu ima za cilj stvaranje transnacionalne profesionalne saradnje u oblasti nasleđa secesije. Projekat takođe identifikuje i izazove sa kojima se suočavaju zajednice koje dele značajno kulturno nasleđe.

Obrazovne aktivnosti (programi za decu, izložbe i online predavanja) podići će nivo znanja o nasleđu secesije u široj javnosti. Stečeno znanje je ključno za promenu percepcije i prilagođavanje odnosa prema ovom nasleđu. Poboljšano iskustvo podstaći će i pokrenuti veće interesovanje za ovo nasleđeno kulturno blago.

Projekat će podstaći širu javnost da prepozna, poštuje, ceni, zaštiti i bolje se stara o nasleđu secesije. Na kraju, to će im pomoći da (re)definišu i prošire osećaj pripadnosti, pokazujući da oni i njihovo kulturno nasleđe pripadaju široj regiji. Obrazovni stručnjaci će koristiti svoje iskustvo u pristupu i održavanju odnosa sa obrazovnim institucijama i širokom javnošću. Projekat će takođe prihvatiti preporuke stručnjaka za obrazovanje kako bi se zadobila pažnja dece i omladine.

Takođe će se podsticati korišćenje digitalnih medija, kvizova, takmičenja na društvenim mrežama, igara, trejlera za filmove i najava događaja u projektu, kako bi se pokazala veza sa aktuelnim trendovima u oblasti promocije i marketinga.

Širenje znanja među profesionalnim organizacijama, lokalnom administracijom, urbanistima i (nacionalnim) institucijama koje utvrđuju politike zaštite i upravljanja ima za cilj povećanje njihovog znanja o nasleđu secesije u regionu. Bolje obaveštena profesionalna zajednica će bolje zaštititi, upravljati i promovisati ovu vrstu nasleđa. Ciljna publika obuhvata istoričare umetnosti, kustose, urbaniste, istraživače i druge stručnjake na polju zaštite kulturnih dobara unutar i van Dunavskog regiona, lokalnu administraciju kao i nacionalne i međunarodne faktore koji utvrđuju politike upravljanja i zaštite. Kako je ciljana publika raznolika, projektne aktivnosti su posebno dizajnirane da se obrate i osiguraju optimalno angažovanje i doprinos svake grupe. Informacije predstavljene u digitalnom katalogu biće lako dostupne i dobro organizovane. Njegova promocija će uključivati širenje putem partnerskih internet platformi, vesti i najave, profesionalne događaje i umrežavanje. Široka lokalna, nacionalna i međunarodna promocija rešenja za urbani razvoj obezbediće njihovo opstanak i rezultirati visokokvalitetnom rehabilitacijom secesijskog nasleđa. Takođe može povećati vidljivost i stvoriti interesovanje budućih članova da saznaju više ili se pridruže profesionalnoj zajednici koja proučava i štiti nasleđe secesije.

Da bi se obezbedilo veće uvažavanje lokalne zajednice za nasleđe secesije i povećala njegova atraktivnost za turiste, svaki partner će pojedinačno raditi na profesionalizaciji turističke promocije nasleđa secesije kroz uključivanje turističke industrije, saradnju sa turističkim organizacijama i službama u regionu, koji mogu rezultirati ekonomskim rastom, generisati prihode i podstaći otvaranje novih radnih mesta.

Na primer, svaki grad dunavske regije ima gradske ture, ali cilj ovog projekta je obučiti turističke vodiče i ponuditi turistima i lokalnom stanovništvu specijalizovane ture za obilazak zdanja najznačajnijih arhitekata secesijske epohe.

Aktivnosti koje će doprineti ovom cilju su obuke za turističke vodiče, ankete i studije navika turista, kao i promotivne kampanje u turističkoj industriji. Njihov Cilj je promena ponašanja ciljnih grupa pružanjem dobro predstavljenih zanimljivih informacija i povećanjem njihovog znanja o nasleđu secesiji. Kao rezultat toga, tur operatori mogu razmotriti razvoj i uključivanje secesijske kulturne rute u svoju ponudu ili prilagoditi postojeće tako da uključe i nasleđe secesije. Turisti, kada steknu više znanja o ovom umetničkom pravcu, mogu pokrenuti i povećati potražnju za turističkom ponudom tog kulturnog nasleđa.

Uspeh Svetskog dana secesije koji će se obeležiti 10. juna 2021. u velikoj meri zavisi od širokog publiciteta i pravilnog oglašavanja. U tom smislu biće organizovana koordinisana intenzivna kampanja kako bi se obezbedila velika vidljivost ovih značajnih događaja.

Projekat je sufinansiran iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA II).

Pridruženi partner Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture - Beograd je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

ART NOUVEAU 2 / SECESIJA 2 - Jačanje kulturnog identiteta zemalja Dunavske regije zasnovanog na zajedničkom nasleđu Secesije
VRH