Projekat Dvorci Srbije - zaštita kulturnog nasleđa

Nakon sastanka održanog u Ministarstvu kulture, u Republičkom zavodu održan je radni sastanak članova Radne grupe za realizaciju projekta “Dvorci Srbije - zaštita kulturnog nasleđa” Ministarstva kulture sa francuskim ekspertima Loranom Albertijem i Bernarom Le Maguaruom iz Nacionalnog instituta za zaštitu kulturnog nasleđa Republike Francuske, koji su u poseti Srbiji u cilju uspostavljanja dalje saradnje među ustanovama i predlaganja daljih koraka u okviru navedenog projekta.

Projekat Dvorci Srbije - zaštita kulturnog nasleđa

Veliko iskustvo fancuskih eksperata u oblasti zaštite arhitektonskog nasleđa biće od dragocene pomoći u koncipiranju plana zaštite i prezentacije dvorskih objekata i rezidencijalnih palata u Srbiji. Tokom naredna tri dana, koliko će tokom ove prve posete boraviti u Srbiji, francuski eksperti upoznaće se sa postojećom dokumentacijom, istorijskim prilikama i merama zaštite.

Ovo je izuzetna prilika za obe strane da se kroz razmeny iskustva u zaštiti kulturnog nasleđa, učvrsti međusobna saradnja koja će doprineti unapređenju sveukupnih bilateralnih odnosa dve države.

Projekat Dvorci Srbije - zaštita kulturnog nasleđa
VRH