Obaveštavamo vas da Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i Udruženje arhitekata Srbije raspisuju javni međunarodni urbanističko-arhitektonski konkurs za uređenje ARHEOLOŠKOG PARKA BELO BRDO SA IDEJNIM REŠENjIMA OBJEKTA CENTRA ZA POSETIOCE I NAUČNOG CENTRA!

Više informacija možete naći na likovima:

- KONKURS ZA UREĐENjE ARHEOLOŠKOG PARKA BELO BRDO U VINČI, UDRUŽENjE ARHITEKATA SRBIJE

- Javni međunarodni urbanističko-arhitektonski konkurs za UREĐENjE ARHEOLOŠKOG PARKA BELO BRDO SA IDEJNIM REŠENjIMA OBJEKATA CENTRA ZA POSETIOCE I NAUČNOISTRAŽIVAČKOG CENTRA, Vinča–prvo moderno doba

VRH