Pod sloganom „1 grad – 5 građevina – bezbroj priča“, Republički zavoda za zaštitu spomenika kulture je u saradnji sa Centrom za istoriju, teoriju i menadžment umetnosti i kulturnog nasleđa izradio tri dvojezične brošure (na srpskom i engleskom jeziku) Secesija po meri radoznalog šetača. Brošure su nastale su u okviru međunarodnog projekta Art Nouveau 2 – Jačanje kulturnog identiteta zemalja Dunavske regije zasnovanog na zajedničkom nasleđu secesije u kome je Republički zavod projektni, a Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije pridruženi partner (https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/artnouveau2).

Tri tematske šetnje u tri grada – Beogradu, Novom Sad i Subotici, predstavljaju reprezentativni model kreiranja kulturnih ruta unutar gradske celine, a sa fokusom na nasleđe secesije, koje je temeljno istraženo i prezentirano javnosti u obliku izložbe „/Ne/obično lice secesije“ koju je Republički zavod realizovao u K.S. Svilara u Novom Sadu tokom juna 2022. godine, zatim dokumentarnog filma „Izgubljena secesija“ (https://www.youtube.com/watch?v=iwMHoOF6Jow), te niza predavanja i prezentacija u protekle dve godine u okviru projekta Art Nouveau 2.

Brošure Secesija po meri radoznalog šetača su zamišljene kao praktičan vodič na temelju koga se svi zainteresovani za secesiju u tri velika srpska grada samostalno mogu prošetati ponuđenom rutom. Sadrže korisne informacije, mapu sa ucrtanim putem kretanja, opis građevina i njihov istorijat, kratki životopis graditelja i naručilaca, ali i niz zanimljivosti iz kulturne istorije.

Međunarodni projekat Art Nouveau 2 je u proteklom periodu povezao neke od najeminentnijih ustanova kulture u Srbiji i regionu (Austrija, Mađarska, Rumunija, Hrvatska, Slovačka i dr.) sa ciljem da se istraži i predstavi nasleđe secesije, umetničkog pravca koji je obeležio kraj 19. i početak 20. veka, ali i ukaže na neophodne mere zaštite ovog značajnog vida kulturne baštine kao i na njegove potencijale u održivom razvoju s posebnim akcentom na turizam.

Preuzmite brošure:

  1. Secesija po meri radoznalog šetača – Beograd (srpski) – PDF (2,86 MB)
  2. Secesija po meri radoznalog šetača – Beograd (engleski) – PDF (2,40 MB)
  3. Secesija po meri radoznalog šetača – Novi Sad (srpski) – PDF (2,68 MB)
  4. Secesija po meri radoznalog šetača – Novi Sad (engleski) – PDF (2,69 MB)
  5. Secesija po meri radoznalog šetača – Subotica (srpski) – PDF (2,82 MB)
  6. Secesija po meri radoznalog šetača – Subotica (engleski) – PDF (2,83 MB)
VRH