Golubačka tvrđava, pogled na arheološki lokalitet Podgrađe
Golubačka tvrđava, pogled na arheološki lokalitet Podgrađe

Ugovorom između Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, preduzeća Tvrđava Golubački grad i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju DeutscheGesellschaftfurlnternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH, a u okviru EU Projekta “EU kulturno nasleđe za turizam ”, na Golubačkoj tvrđavi su ovog proleća nastavljeni arheološko-konzervatorski radovi kojima će biti zaokružen Projekat Revitalizacija Golubačke tvrđave, finansiran od 2014. godine iz sredstava fondova Evropske unije.

Tokom Projekta Revitalizacija Golubačke tvrđave, zbog vremenskih i budžetskih ograničenja, do sada je ostao neistražen jedan deo Podgrađa, a prethodno otkriveni objekti arheološkog parka nisu konzervirani ni prezentovani a deo spoljnog uređenja (prilaz Tvrđavi) nije bio završen. To su i razlozi zašto su u novom EU projektu - “EU kulturno nasleđe za turizam ” opredeljena sredstva za završetak ovih radova.

Predviđeno je nekoliko faza u realizaciji Projekta:

  • Arheološko iskopavanje u delu podgrađa Tvrđave Golubac;
  • Konzervacija iskopina podgrađa Tvrđave Golubac;
  • Prezentacija iskopina podgrađa Tvrđave Golubac i Arheološkog parka;
  • Izgradnja pristupnog puta do same Tvrđave.
Podgrađe, temelji jednog objekta varoši Golubac
Podgrađe, temelji jednog objekta varoši Golubac

Arheološka iskopavanja se obavljaju na površini koja direktno pokriva prirodni pristup prema ulazu u Tvrđavu i na kojoj se, osim ostataka građevinskih objekata, očekuju podaci za precizno trasiranje puta koji će približno odgovarati originalnom prilazu. Tako će biti ostvarena savremena komunikacija između postojećeg Centra za posetioce i srednjovekovne Tvrđave Golubac.

Objekti koji su otkriveni prethodnih godina svedoče o kontinuiranom životu u podgrađu i to od vremena praistorijskih dako-getskih zajednica i doba rimske dominacije do perioda srednjovekovne srpske i ugarske države i turske vlasti nad ovom teritorijom. O toj vremenskoj vertikali svedoče rimska i srpska kuća, velika srednjovekovna peć za pravljenje kreča i turski hamam, hronološki zaokruženi mostom iz 1921. godine, otkrivenim ispod nasipa peska i šuta, nastalog radom nekadašnjeg kamenoloma.

Ovog proleća se, u centralnom delu podgrađa, istražuju ostaci nekoliko građevina zidanih od kamena u krečnom vezivu, koje su sigurno datovane i opredeljene kao deo turske Golubačke varoši, čiji detaljan opis je načinio znameniti putopisac Evlija Čelebi. Takođe je otkriven veliki broj ukopa i podnica privatnih objekata civilnog naselja i jedna srednjovekovna ostava poljoprivrednog alata. Posebno su zanimljive kružne kalotaste peći za pečenje kreča, koje su u nizu ukopavane u kosu padinu uvale, iznad desne obale Dunava. Rađene su u glini od dostupnih rimskih opeka sa pečatima legija IV Flavije i VII Klaudije. Nalazi predmeta svakodnevne upotrebe upotpunjuju i datuju arheološki lokalitet koji se odlikuje vertikalnom i horizontalnom stratigrafijom. Po završetku iskopavanja uslediće konzervacija otkrivenih objekata i izvođenje pristupne pešačke staze do ulaza u tvrđavu.

Prema planovima Projekat će u celini biti završen do kraja ove godine.

Lokalitet Podgrađe tvrđave, tehničko dokumentovanje ukopa i peći za pečenje kreča
Lokalitet Podgrađe tvrđave, tehničko dokumentovanje ukopa i peći za pečenje kreča
VRH