NAZIV LOKALITETA: CRKVIŠTE, Selo Sinjac, opština Bela Palanka

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: Mirjana Blagojević, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

Lokalitet se nalazi u ataru sela Sinjac, na prostoru sa desne strane puta Bela Palanka – Pirot, na trasi budućeg auto puta E 80 (deonica Čiflik - Pirot od km 56+308 do km 56+808). Potes sa desne strane auto-puta nazvan je Crkvište, jer se po predanju, u podnožju stene nalazila crkva, koja je predstavljala i svetinju i zbeg lokalnog stanovništva pred Turcima.

Potes koji se nalazi ispod same stene, nalazi se danas na 20-ak m od obale Nišave. Lokalitet se prostire na površini od oko 2ha gde su prethodnim istraživanjima (rekognosciranja) utvrđeni površinski nalazi koji pripadaju različitim periodima. Zaštitnim arheološkim iskopavanjima i istraživanjima utvrdili smo značaj, vreme nastanka i trajanje naselja i materijalne kulture na lokalitetima u selu Sinjac (VI – I milenijum p.n.e. - ostaci materijalne kulture iz perioda starčevačke kulture i ranog gvozdenog doba; 17. – 19. vek).

Tanak sloj naplavine u vidu šljunka i sitno lomljenog kamena u peskovitoj zemlji svetlo braon do žute boje. Ovaj sloj naplavine ne odvaja 2 hronološki različita sloja, već pripada praistorijskom periodu. U ostalim delovima lokaliteta koji se nalazi u okviru predviđene trase, konstatovan je deblji sloj rečnog i erozivnog nanosa, sa sporadičnim ostacima keramičkih posuda iz perioda starijeg neolita (starčevačka kultura).

Naselje, gvozdeno doba Naselje, gvozdeno doba
Naselje, gvozdeno doba
VRH