NAZIV LOKALITETA: LIVADE, selo Moklište, opština Bela Palanka

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: dr Miroslav Lazić, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

Na potesu Livade ustanovljeno je pet lokaliteta na kojima se trasa budućeg autoputa ukršta sa lokalnim poljskim putevima. Cilj istraživanja bio je da se ustanovi vreme gradnje i karakter tih puteva, kako bi se, ukoliko poseduju kulturno-istorijski značaj, oni naučno dekumentovali, arheološki istražili i zaštitili od predstojeće devastacije. Osnovne karakteristike tih puteva ispitane su na dva lokaliteta (Lokalitet 01 i Lokalitet 05) iskopavanjem probnih sondi ukupne površine 11.5 m2, prosečne dubine između 0.40 i 0.50 m. Na istraženim lokalitetima utvrđeno je da način gradnje tih puteva nema karakteristike drumova nastalih u antičkom i srednjovekovnom periodu.

Kolovoz maksimalne širine 4.0–4.50 m se sastoji od šljunka i tucanika pomešanog sa smeđom peskušom. Sve ukazuje da su ti putevi nastali skidanjem (uklanjanjem) ili ispiranjem humusnog sloja do šljunkovitog nanosa koji je u geološkoj osnovi područja kojim je tarsiran autoput E-80. Širina ovih komunikacija i izgled kolovoza zavise od značaja i frekvencije kolskog saobraćaja. Oni važniji, koji direktno vode ka selu Moklište, širi su i imaju jasno vidljiv kolovoz (sitan oblutak sa drobiinom), dok su oni manjeg značaja pokriveni gustom travom.

VRH