NAZIV LOKALITETA: MAĐILKA, Selo Staničenje, opština Pirot

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: Mirjana Blagojević, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

Lokalitet Mađilka (lokalni termin za humku, tumul) nalazi se na blagoj padini, koja se postepeno diže iz doline reke Nišave ka severu – ka potesu Parasinje, a između magistralnog puta Bela Palanka – Pirot i lokalnog, makadamskog puta, koji ide paralelno sa njim. Sa Mađilke se proteže pogled preko doline Nišave na selo i stenovitu gredu ispod koje se nalazi selo. Naspram Mađilke, iznad samog sela vidi se veliki usek napuštenog kamenoloma, koga seljani zovu Crvena stena, a koji je bio aktivan za vreme bugarske okupacije u Drugom svetskom ratu.

Humka ima prečnik oko 40 m u osnovi i visinu, od 0,96 m u odnosu na podnožje sa gornje (severne) strane do preko pet i po metara u odnosu na podnožje sa donje (južne) strane. Gotovo po sredini, i približno po pravcu sever – jug, humka je podeljena međom između dve parcele. Zapadna polovina humke je pod zasadom šljive, i ona je znatno devastirana. Niža je za blizu metar u odnosu na istočnu polovinu koja se, takođe, intenzivno obrađuje, i pre početka naših istraživanja bila je pod ječmom. Na humci nisu nađeni nikakvi tragovi tzv. primarnih sahrana. U perifenoj zoni humke, u Segmentu 1 na 20 – 40 cm dubine otkrili skeletne ostatke tzv. sekundarnih sahrana, preciznije govoreći radi se o dva groba bez tragova kovčega i drugih nalaza indikativnih za datovanje. Ostalo je nejasno da li se na lokalitetu Mađilka o prirodnoj tumuloidnoj tvorevini, ili je humka delo ljudskih ruku, kao i vreme njenog nasipanja (moguće da se radi o nasipu prilikom izgradnje sadašnjeg autoputa šezdesetih godina dvadesetog veka).

Tumul
Tumul
VRH