NAZIV LOKALITETA: PORED ŽELEZNIČKE PRUGE, selo Činiglavci, opština Pirot

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: dr Miroslav Lazić, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

Lokalitet se nalazi kraj desne obale Nišave, na blagoj padini, poredmesta na kome lokalni kolski put iz Činiglavaca i kanal koji vodi uNišavu presecaju prugu Pirot-Dimitrovgrad.

VRH