NAZIV LOKALITETA: SELIŠTE, selo Glogovac, opština Bela Palanka

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: Marin Brmbolić, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

Lokalitet se nalazi na desnoj obali reke u središnom delu naselja Staro Selo, koje predstavlja starije naselje, iz koga je stanovništvo selidbom krajem 19. i početkom 20. veka formiralo današnje selo Glogovac. Prema predanju u pitanju su ostaci srednjovekovne crkve, koja se nalazila na mestu današnjeg velikog hrasta, zapisa. Međutim zaštitnim arheološkim istraživanjima manjeg obima nisu otkriveni ostaci srednjovekovne crkve.

VRH