NAZIV LOKALITETA: STARA PETLjA, selo Gradinje, opština Dimitrovgrad

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: Milorad Miljković, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

Nalazi su bili retki, uglavnom keramički materijal bez specifičnosti za hronološko opredeljenje.

VRH