NAZIV LOKALITETA: TOPLIK, selo Glogovac, opština Bela Palanka

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: Marina Bunardžić, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

Lokalitet Toplik nalazi izvan trase autoputa. Nisu izvedena zaštitna arheološka istraživanja sondažnog karaktera.

VRH