NAZIV LOKALITETA: VOĆNjAK, selo Gradinje, opština Dimitrovgrad

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: Milorad Miljković, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

Nalazi, uglavnom keramičkog materijala potiču sa okolnih lokaliteta i mogu se opredeliti u praistorijski perioda – bronzano doba, i turski period.

VRH