1. Nabavka mikro Raman spektrometra

 2. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 472 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača (PDF - 128 KB)

 3. Nabavka infracrvenog mikroskopa (mikro – FTIR)

 4. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 480 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača (PDF - 128 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 2 (PDF - 132 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 3 (PDF - 212 KB)

 5. Usluga fizičko tehničkog obezbeđenja poslovnih objekata i imovine Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd

 6. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 372 KB)

  - Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (PDF - 132 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 180 KB)

 7. Izrada projekta konstruktivne sanacije sa statičkim proračunom i detaljima za potporni zid i kapiju u manastiru Gradac

 8. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 512 KB)

  - Obaveštenje o zaključenom Ugovoru (PDF - 136 KB)

 9. Izrada projekta zaštite od podzemnih i atmosferskih voda ogradnog zida u manastiru Gradac

 10. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 6,63 MB)

  - Obaveštenje o zaključenom Ugovoru (PDF - 136 KB)

 11. Usluga mobilne telefonije

 12. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 532 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 120 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 2 (PDF - 312 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 3 (PDF - 128 KB)

  - Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude (PDF - 132 KB)

 13. Kancelarijski materijal

 14. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 400 KB)

 15. Usluga nabavke hotelskog i drugog smeštaja u zemlji i inostranstvu

 16. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 358 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 132 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 2 (PDF - 136 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 3 (PDF - 128 KB)

  - Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude (PDF - 132 KB)

 17. Nabavka tonera i kertridža uz uslugu servisiranja štampača i fotokopira

 18. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 384 KB)

 19. Nabavka bezolovnog motornog benzina za službena vozila Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd

 20. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 368 KB)

 21. Konzervatorsko restauratorski materijal za potrebe izvođenja konzervatorsko restauratorskih radova Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd u 2015. godini

 22. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 488 KB)

 23. Konzervatorsko restauratorski radovi na sanaciji zidova severne građevine (prostorije S5, S6 i S7) u kompleksu manastira Sopoćani

 24. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 12,8 MB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 120 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 216 KB)

 25. Radovi na konzervaciji i prezentaciji arheoloških ostataka u porti manastira Studenica

 26. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 432 KB)

 27. Konzervatorsko restauratorski radovi na zidnom slikarstvu u egzonarteksu i paraklisima crkve manastira Sopoćani

 28. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 664 KB)

 29. Konzervatorsko restauratorski radovi na zidnom slikarstvu iz 13. i 14. veka u naosu, na istočnom zidu i severnom zidu Bogorodičine crkve u manastiru Studenica

 30. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 468 KB)

 31. Konzervatorsko restauratorski radovi insitu na mozaiku Stibadijum B na arheološkom nalazištu Medijana kod Niša

 32. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 544 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 124 KB)

 33. Konzervatorsko restauratorski radovi na konstrukciji ikonostasa i na tronu Bogorodice i tronu Stefana Prvovenčanog sa rekonstrukcijom gornje zone u crkvi Svetih Blagovesti u Idvoru

 34. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 436 KB)

 35. Konzervatorsko resturatorski radovi na konstrukciji severne polovine ikonostasa, severnog i južnog trona, obe pevnice i tri celivaonice u Preobraženjskoj crkvi u Pančevu

 36. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 496 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 236 KB)

 37. Konzervatorsko restauratorski radovi u kompleksu manastira Manasija

 38. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 1,44 MB)

 39. Konzervatorsko restauratorski radovi na konaku Miloša Obrenovića u Gornjoj Crnući

 40. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 124 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 6,12 MB)

 41. Radovi na sanaciji ogradnog zida kompleksa oko crkve Sv. Ahilija u Arilju

 42. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 1,15 MB)

 43. Nabavka opeke antičkog formata dimenzija 48h32h7cm sa uslugom transporta i istovara

 44. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 364 KB)

 45. Nabavka opeke antičkog formata dimenzija 42x30x4cm sa uslugom transporta i istovara

 46. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 368 KB)

 47. Konzervatorsko restauratorski radovi na obimnim zidovima i zidovima građevina i izrada zaštitnog krova pirga manastira Banjska

 48. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 1,96 MB)

 49. Usluga fiksne telefonije

 50. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 372 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 124 KB)

 51. Radovi na konzervaciji i restauraciji arheoloških ostataka srednjovekovnog obziđa manastira Banja kod Priboja

 52. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 1,64 MB)

 53. Radovi na konzervaciji, restauraciji, konstruktivnoj sanaciji i sanaciji od uticaja podzemnih voda i vlage starijeg zida manastira Gradac na deonici između glavne kapije i konaka

 54. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 3,49 MB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (120 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (252 KB)

 55. Nabavka obrađenih blokova sige i peščara za potrebe izvođenja konzervatorsko restauratorskih radova u manastiru Manasija

 56. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 460 KB)

 57. Izrada tehničke dokumentacije – građevinskog i mašinskog elaborata snimanja, specifikacije i predloga sanacije građevinskih i mašinskih delova mlina Suvača u Kikindi

 58. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 6,95 MB)

 59. Izrada tehničke dokumentacije – izrada glavnog projekta vodovoda i kanalizacije i statike konstrukcije za pomoćni turističko-ugostiteljski objekat (suvenirnicu) na katastarskoj parceli na kojoj se nalazi kulturno dobro Suvača u Kikindi

 60. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 1,01 MB)

 61. Izrada tehničke dokumentacije – izrada glavnog projekta elektroinstalacija dekorativnog osvetljenja mlina Suvača i elektroinstalacija pomoćnog turističko-ugostiteljskog objekta (suvenirnice) u Kikindi

 62. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 5,72 MB)

 63. Izrada tehničke dokumentacije – izrada elaborata i glavnog projekta protivpožarne i protivprovalne zaštite za mlin Suvača i pomoćni turističko-ugostiteljski objekat (suvenirnicu) u Kikindi

 64. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 5,73 MB)

 65. Nabavka opeke srednjovekovnog formata za potrebe izvođenja konzervatorsko restauratorskih radova u manastiru Banjska

 66. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 364 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (96 KB)

 67. Konzervatorsko-restauratorski radovi na kapeli kralja Dragutina i Nemanjinoj trpezariji u manastiru Đurđevi Stupovi

 68. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 4,02 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (104 KB)

 69. Izrada tehničke dokumentacije za elektroinstalacije dekorativnog osvetljenja mlina Suvača i tehničke dokumentacije za elektroinstalacije pomoćnog turističko-ugostiteljskog objekta (suvenirnice) u Kikindi

 70. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 5,72 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (100 KB)

 71. Nabavka usluge osiguranja imovine i osiguranja službenih vozila

 72. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 388 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (144 KB)

 73. Usluga održavanja računarske mreže

 74. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 368 KB)

 75. Nabavka električne energije

 76. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 376 KB)

  - Dopuna konkursne dokumentacije (PDF - 120 KB)

  - Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (PDF - 132 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 236 KB)

 77. Nabavka usluge osiguranja zaposlenih

 78. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 392 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (208 KB)

 79. Radovi na investicionom održavanju mlina Suvača u Kikindi

 80. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 480 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 108 KB)

 81. Mašina za poliranje uzoraka

 82. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 448 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (192 KB)

 83. Nabavka usluge nabavke hotelskog smeštaja za članove stručne ekipe koja će vršiti zaštitna arheološka iskopavanja i istraživanja na lokalitetu „Jaričište 6“ u selu Mali Borak, opština Lajkovac

 84. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 368 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (100 KB)

 85. Nabavka usluge internet provajdera

 86. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 360 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 239 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 130 KB)

  - Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude (PDF - 129 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (100 KB)

 87. Nabavka informacione table o manastiru Studenica

 88. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 360 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (100 KB)

 89. Nabavka četiri mesingane table za obeležavanje kulturnih dobara upisanih na UNESCO-vu Listu svetske prirodne i kulturne baštine

 90. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 484 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (144 KB)

 91. Nabavka usluge pripreme i štampanja godišnjeg časopisa Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd „Saopštenja XLVII“

 92. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 408 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (104 KB)

 93. Nabavka usluge štampanja monografije „Manastir Studenica. Arheološka otkrića“ autora dr Marka Popovića

 94. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 408 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (104 KB)


VRH