1. Nabavka usluge nabavke hotelskog i drugog smeštaja u zemlji i inostranstvu

 2. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 388 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 244 KB)

 3. Usluga održavanja računarske mreže i računarske opreme

 4. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 504 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 140 KB)

 5. Nabavka tonera i kertridža uz uslugu servisiranja štampača i fotokopira

 6. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 436 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 168 KB)

 7. Nabavka usluge fizičko tehničkog obezbeđenja poslovnih objekata i imovine Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd

 8. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 392 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 152 KB)

  - Obaveštenje o produženju roka za dostavljanjem ponuda (PDF - 132 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 204 KB)

 9. Izvođenje konzervatorsko resturatorskih radova na zidnom slikarstvu Bogorodičine crkve u manastiru Studenica

 10. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 4.06 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 352 KB)

 11. Nabavka kancelarijskog materijala

 12. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 424 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 328 KB)

 13. Izvođenje radova na konzervaciji i restauraciji kamene plastike na arheološkom lokalitetu Justinijana Prima – Caričin grad

 14. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 636 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 336 KB)

 15. Nabavka materijala za konzervatorsko restauratorske intervencije i fizičko-hemijske analize

 16. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 420 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 332 KB)

 17. Izvođenje hitnih konzervatorsko restauratorskih radova na kuli 17 mlađeg utvrđenja i na stupcima ispred termi na arheološkom nalazištu Gamzigrad

 18. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 2.76 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 340 KB)

 19. Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na bedemima Kruševačkog grada

 20. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 9.97 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 332 KB)

 21. Nabavka računarske opreme

 22. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 708 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 320 KB)

 23. Nabavka usluge održavanja softvera ISNKD (informacioni sistem nepokretnih kulturnoh dobara)

 24. - Konkursna dokumentacija (PDF - 456 KB)

  - Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (PDF - 140 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 400 KB)

 25. Radovi na iskopu zemlje za potrebe arheoloških istraživanja, nivelisanje i uređenje terena u manastiru Banja kod Priboja

 26. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 408 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 384 KB)

 27. Nabavka usluge mobilne telefonije

 28. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 532 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 436 KB)

 29. Usluga nabavke hotelskog smeštaja za članove stručne ekipe koja će obaviti zaštitna arheološka iskopavanja i istraživanja na području rudarskog basena Kolubara

 30. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 388 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 192 KB)

 31. Izvođenje radova na izgradnji kišnih kanala za prikupljanje i odvođenje atmosferskih voda u manastiru Pećka patrijaršija

 32. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 1.04 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 472 KB)

 33. Usluga održavanja službenih vozila

 34. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 92 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 992 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 272 KB)

 35. Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na arheološkim ostacima srednjovekovnog obziđa i trpezarije manastira Banja kod Priboja

 36. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 720 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 324 KB)

 37. Nabavka kancelarijskog nameštaja

 38. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 432 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 156 KB)

 39. Nabavka osiguranja imovine i službenih vozila

 40. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 468 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 472 KB)

 41. Nabavka naftnog derivata BMB

 42. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 372 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 148 KB)

  - Obaveštenje o produženju roka za dostavljanjem ponuda (PDF - 132 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 140 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 356 KB)

 43. Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na sanaciji i obnovi zidova (arheoloških ostataka) građevina manastira Banjska

 44. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 0.97 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (ПДФ - 372 KB)

 45. Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na Bogorodičinoj crkvi manastira Gradac

 46. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 19.5 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 340 KB)

 47. Izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće zvonare i formiranje prostora za paljenje sveća i uređenje kompleksa isposnice Sv. Save u manastiru Studenica

 48. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 3.46 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 344 KB)

 49. Nabavka usluge štampanja publikacije „Katedralna sedišta srpske crkve 1219. god.“ i publikacije „Crkva Svetih Blagovesti u Idvoru“

 50. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 388 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 420 KB)

 51. Nabavka konzervatorskog materijala za potrebe izvođenja konzervatorskih radova na freskama u fragmentima i slikarstvu na drvetu iz Riznice manastira Studenica

 52. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 392 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 384 KB)

 53. Nabavka osiguranja zaposlenih

 54. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 388 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 124 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 396 KB)

 55. Javna nabavka usluge održavanja softvera za elektronsko upravljanje dokumentima

 56. - Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka (PDF - 144 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 500 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 440 KB)

 57. Nabavka konzervatorskog materijala za potrebe izvođenja konzervatorsko restauratorskih radova na Spomeniku na mestu smrti Despota Stefana u Markovcu

 58. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 388 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 352 KB)

 59. Nabavka električne energije

 60. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 380 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 524 KB)

 61. Nabavka usluge fiksne telefonije

 62. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 380 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 176 KB)

 63. Nabavka kancelarijskog nameštaja

 64. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 404 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 324 KB)

 65. Usluga štampanja godišnjeg časopisa “Saopštenja br. 51“ i dve monografije:„Konzervatorsko restauratorski radovi na mozaicima arheološkog nalazišta Mediana, mozaik Stibadium B“ i „Konzervatorsko restauratorski radovi na mozaicima arheološkog nalazišta Mediana, mozaik iz vile sa konhama“

 66. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 388 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 500 KB)


VRH